Jinko Solar-关于尊龙凯时人生就是搏

尊龙凯时人生就是搏

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Quan h? v?i nhà ??u t?
Vi?t nam
 • V?n chuy?n

  230

  +GW
 • Trung t?m d?ch v?

  35

  +
 • S? l??ng qu?c gia Jinko ?? hi?n di?n

  190

  +
 • ??n hàng hàng n?m

  8000

  +

V? Công ty JinkoSolar Holdings

JinkoSolar (NYSE: JSK) là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i l?n nh?t và tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. JinkoSolar phân ph?i các s?n ph?m n?ng l??ng m?t tr?i và bán các gi?i pháp c?ng nh? d?ch v? c?a mình cho nhi?u khách hàng ti?n ích, th??ng m?i và các h? gia ?ình ? Trung Qu?c, Hoa K?, Nh?t B?n, ??c, V??ng qu?c Anh, Chile, Nam Phi, ?n ??, Mexico, Brazil, Các ti?u v??ng qu?c ? R?p, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, B?, và các qu?c gia, khu v?c khác trên toàn th? gi?i. JinkoSolar ?ã xây d?ng chu?i giá tr? s?n ph?m quang ?i?n tích h?p theo chi?u d?c, v?i công su?t tích h?p hàng n?m là 11.5GW cho mono wafer, 10.6 GW cho t? bào quang ?i?n, và 16 GW cho t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i, t? ngày 31/12/2019.

JinkoSolar có h?n 15,000 nhân viên t?i 7 c? s? s?n xu?t trên toàn c?u, 14 công ty con ? Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Vi?t Nam, ?n ??, Th? Nh? K?, ??c, Ý, Th?y S?, Hoa K?, Mexico, Braxil, Chile và Úc, và các ??i ng? bán hàng t?i Trung Qu?c, Hoa K?, Pháp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hy L?p, Ukraine, Jordan, ? R?p Saudo, Tunisia, Morocco, Kenya, Nam Phi, Costa Rica, Colombia, Panama, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Vi?t Nam, Ba Lan và Argentina.

尊龙凯时 - 人生就是搏!

V?n hóa công ty

 

Nhi?m v?: Thay ??i cách chúng ta s?n xu?t và s? d?ng ?i?n n?ng, t?i ?u hóa danh m?c các ngu?n n?ng l??ng, ch?u trách nhi?m xây d?ng m?t t??ng lai b?n v?ng b?ng cách ?em l?i các gi?i pháp n?ng l??ng m?t tr?i s?ch nh?t, hi?u qu? nh?t và kinh t? nh?t.

 

T?m nhìn: Cung c?p gi?i pháp m?t c?a v? n?ng l??ng s?ch và tr? thành doanh nghi?p d?n ??u ngành.

All rights reserved ? 2020 Jinko Solar. 沪ICP备2022022315号-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.
【网站地图】【sitemap】
友情链接:9888浏览器拉斯维加斯客服  ca888亚洲城  乐鱼游戏官网最新地址  冠军国际网  yl6809永利官网  伟德betvictot手机版下载  拉斯维加斯游戏  雷火电竞app官网入口  拉斯维加斯游戏  彩神welcome登录  yl6809永利  尊龙凯时人生就是搏  沐鸣娱乐  尊龙凯时人生就是搏  AG8大厅登录